Auria Rehabilitació de la Construcció (ARC), Carrer Pere Bosch i Soldevila, 18 - 08700 Igualada - tel. 938 017 438 - fax 938 040 700 - arc@auria.coop